Chất tẩy rửa- 清洗剂- 세척제

Call for Price

Sau khi xử lý bột, sáp, vết dầu, không thể xử lý các chất tẩy rửa nói chung và hiệu quả axit nói trên là không thỏa đáng, và một hợp chất cơ bản được sử dụng, bao gồm một hợp chất cơ bản yếu, chất thẩm thấu và chất hoạt động bề mặt hiệu quả cao. Một giải pháp dựa trên nước gộp.

本公司所推广处的清洗剂为最新环保型产品,可用于金属制品电镀表面,PCB板过完锡炉残留版面,一种新型对环境,人体无公害清洗剂。