Dầu nhũ hoa JS-P997- 乳化油

    Call for Price

    Sản phẩm này là một chất lỏng cắt nhũ tương đầy đủ với khả năng kháng khuẩn tuyệt vời và ổn định điện phân được tổng hợptừ dầu khoáng tinh chế, dầu nhũ hóa , chất béo tổng hợp, chất cực áp và chất chống thêu.