Dầu chống gỉ JS-1815- 防锈油- 녹 방지오일

    Call for Price

    Dầu chống rỉ sét JS 1818 là một loại dầu chống rỉ dài hạn với lớp chống gỉ mỏng, tốc độ bay hơi chậm hơn và thời gian chống gỉ lâu. Ở giao diện làm việc, sản phẩm này có hiệu suất thay nước mạnh mẽ.